Het Nederlands Monumenten Bezit

Elk gebouw heeft een verhaal, een ziel. Dit is de reden dat Cobraspen kiest voor vastgoed met monumentale waarde. Om het voortbestaan van deze historische panden te verzekeren is het Nederlands Monumenten Bezit in het leven geroepen door oprichter Luigi Prins. Het Nederlands Monumenten Bezit, afgekort NMB, is verantwoordelijk voor het beheer en behoud van deze unieke panden zodat deze verhalen ook de nieuwe generaties weet te bereiken.

Waar

Amsterdam, Haarlem, Overveen.

Wat

Beheer en behoud van unieke monumentale panden.

Uniek

Monumentale panden met een verhaal.

NMB_Logo

Historie Landhuis Elswout

Bewogen geschiedenis

De oorspronkelijke bouw van het landhuis op Landgoed Elswout werd gestart in 1882. Nadat de façades en de terrassen waren gerealiseerd, overleed echter de opdrachtgever Willem Borski jr. Na zijn overlijden in 1884, kent het landhuis een bewogen geschiedenis. Nadat het begin jaren 1900 diende als gemeentewerf en werkplaats, werd het gedurende de Tweede Wereldoorlog door de Duitse bezetters in gebruik genomen. In de decennia na de oorlog fungeerde het landhuis als lyceum, voordat het in 1970 in beheer kwam van Staatsbosbeheer. Begin jaren ’90 werd door Staatsbosbeheer de vraag uitgezet om ideeën in te dienen voor een nieuwe bestemming voor het Landhuis op Elswout. Luigi Prins, oprichter van Cobraspen Groep en het NMB, werd na negen jaar uit ruim 300 inzendingen gekozen vanwege zijn plannen om het gebouw naar origineel ontwerp af te bouwen. Dat begon in 2000 aan de hand van gevonden bouwtekeningen uit het archief van de nazaten van de familie Borski.

Historie Dreef

Een aandenken

De herenhuizen aan de Dreef zijn in 1882 gebouwd naar de ontwerpen van de bekende Haarlemse architect A. van der Steur jr. Het gebouw is ontworpen voor de welgestelden uit deze tijd. Aandenken aan deze periode zijn de bel-etage, diverse ondergeschikte ruimtes in het souterrain en de bovenliggende verdiepingen die voor het personeel bedoeld waren.

Een van de welgestelde bewoners aan de Dreef was het echtpaar Pélerin. Mevrouw Pélerin was een Parisienne die getrouwd was met de Haarlemse officier van justitie. Zijn aanstelling in 1900 is nog terug te vinden in het Haarlems Dagblad.

Historie Villa Alsberg

Mekka van cultuur

Villa Alsberg, welke is vernoemd naar Siegmund Alsberg, de oprichter van het bank- en effectenbedrijf Alsberg, Goldberg & Co., werd in 1904 ontworpen door architect Eduard Cuypers. Cobraspen Vastgoed kocht Villa Alsberg in 2007 op voorspraak van Monumentenzorg. Tijdens de restauratie werd gehouden aan de originele bouwtekeningen van Cuypers en werd er tevens teruggevallen op fotomateriaal uit het Amsterdamse Stadsarchief. Voor de villa zijn zo een ruim driehonderd glas-in-loodpanelen gereproduceerd en gerestaureerd op basis van het originele fotomateriaal. Ook de originele muurschilderingen zijn tijdens de restauratie handmatig teruggebracht met penselen en sjablonen.

Luigi Prins, oprichter Cobraspen Vastgoed en het NMB: “Wij hebben het pand met veel toewijding in oorspronkelijke staat teruggebracht. Vanwege de omgeving vonden wij een museumfunctie (MOCO) meer op zijn plaats dan een kantoorbestemming. Villa Alsberg staat in een omgeving die bekend staat als het Mekka van Cultuur. Het komt op deze manier volledig tot zijn recht.”

Historie Wilhelminastraat 43a

Een mooi verhaal

De Gemeentelijke School voor Jongens werd in 1882 gebouwd in neoclassicistische stijl door stadsarchitect Jacques Leijh. Een van de eyecatchers van dit pand in het driehoekige timpaan die in 1884 in de gevel werd geplaatst, nadat deze was afgebroken van de Kennemerpoort.

Ten tijde van de bezetting zat van 1941 tot 1943 het Joods Lyceum in dit pand. Een mooi verhaal achter dit gebouw is dan ook dat van voormalig docenten Dolf Cohen en Henriette Koster. Zij hebben elkaar tijdens het lesgeven ontmoet, maar moesten onderduiken, ver van elkaar verwijderd. Echter, na de bevrijding vonden ze elkaar gelukkig weer terug en trouwden ze!

Historie Grote Houtstraat 174-178

Bijzonder detail

Het dubbele herenhuis aan de Grote Houtstraat in de binnenstad van Haarlem, stamt uit 1870 en is gebouwd in neorenaissance stijl. Dit was een zeer populaire bouwstijl gedurende de tweede helft van de 19e eeuw. Op de foto hiernaast, uit 1906, is het pand aan de linkerkant te zien, bij de witte bollamp.

Een leuk detail is dat in deze tijden de tram nog dwars door Haarlem heen reed!

Historie Kennemerplein 20

Een uitdaging

Het Kennemerplein is in 1677 ontstaan als het Plein bij Kennemerpoort. De poort werd in datzelfde jaar gebouwd naar het ontwerp van de stadsarchitect Jacques Leijh. Tussen 1860-1870 werd de poort echter afgebroken en vervangen door het stadspark De Bolwerken, naar ontwerp van J. D. Zocher, welke tegenover het pand Kennemerplein 20 ligt.

Kennemerplein 20 werd zelf in 1994 getroffen door een hevige brand. De schade was zo groots dat velen dachten dat het gemeentelijke monument niet meer de redden viel. Cobraspen ging de uitdaging aan en restaureerde het pand volledig. Na een restauratie van drie jaar werd het pand omgetoverd tot een prachtige kantoorvilla.

Historie Kenaupark 21

Families met aanzien

Het Kenaupark, een stadspark omringd door dertien villa’s en negen geschakelde herenhuizen, werd tussen 1866 en 1868 gerealiseerd als onderdeel van Het Bolwerk. Architect G.W. Breuker ontwierp de huizen terwijl architect J.D. Zocher het park, de tuin en het plantsoen op zich nam. De herenhuizen en villa’s van Breuker werden gebouwd voor Haarlemse families met aanzien zoals adellijke lieden en belangrijke burgemeesters. Kenaupark 21 staat tegenwoordig ingeschreven in het monumentenregister van Haarlem.

Historie Nieuwe Gracht 74

Van huis tot kunstobject

De Nieuwe Gracht 74 is niet zonder reden opgenomen in het Nederlands Monumenten Bezit. Dit pand beschikt namelijk over een heel bijzondere geschiedenis, met als hoofdicoon de Kopskamer.

De originele ontvangstkamer is omstreeks 1790 ontworpen door Abraham van der Hart voor de zeer rijke garenhandelaar Willem Philip Kops. Tot 1906 blijft de kamer, als bezit van de directe nazaten van de dochter van Willem Philip Kops, op zijn originele plek in Haarlem. In dat jaar wordt de kamer geveild in Amsterdam en gaan de interieuronderdelen en betimmering naar de heer Van den Broek d’Obrenan. Hij laat deze onderdelen, in een andere opstelling, in zijn huis in Den Haag plaatsen.

Kort na de Tweede Wereldoorlog koopt het Rijksmuseum de Kopskamer. Deze krijgt vanaf 1962 plaats in het museum. Hier wordt de kamer in zijn oorspronkelijke Haarlemse setting opgesteld, waarbij foto’s uit de veilingcatalogus van 1906 en bijschriften op de kameronderdelen leidend waren. Vanaf het ontstaan tot de plaatsing in het Rijksmuseum is de kamer als kunstobject gekoesterd.

Historie Florapark 4

Blijvend aanzicht

In 1889 werd Florapark 4 als vrijstaande villa gebouwd in opdracht van jonkheer Pieter Quares van Ufford. Naar ontwerp van F.G. Haitsma Mulier werd dit pand in neorenaissance stijl gebouwd.

Het Florapark werd in 1873 ontworpen door L.P. Zocher als onderdeel van een plan voor de aanleg en bebouwing van het Hazepatersveld. Dit weiland werd getransformeerd tot een villapark. In het Florapark werden in de periode 1880-1892 elf villa’s gebouwd, waarvan acht vrijstaand en drie dubbele. Op één villa na zijn alle villa’s nog aanwezig, waarvan de meeste zelfs nog voor een groot deel in oorspronkelijke staat. Dit maakt dat het Florapark zijn aanzicht als villapark na al die jaren heeft behouden.

Toen Florapark 4 in bezit raakte van Cobraspen was deze in slechte staat. De villa is dan ook volledig gerenoveerd. Tijdens deze renovatie zijn er een aantal bijzonderheden ontdekt. Zo lagen er twee omgedraaide kanonnen in de tuin. Deze lagen met de loop naar boven als een inrijbeveiliging. Deze kanonnen komen (waarschijnlijk) van de oude stadspoort, Houtpoort, en zijn na het slopen hier beland. Eenmaal opgeknapt en gerestaureerd staan ze weer mooi op hun vindplaats.

Historie Kennemerplein 2

Authentiek

Kennemerplein 2 kent een bijzondere geschiedenis. Zo stond oorspronkelijk de Kennemerpoort, beter bekend als De Nieuwpoort, op deze plek in 1677. Helaas moest deze poort rond 1870 worden afgebroken om plaats te maken voor het nieuwe stadspark, naar ontwerp van de Haarlemse architect J.D. Zocher. Dit was het begin van Villa Welgelegen.

Villa Welgelegen is nu, samen met de authentieke houten veranda, als een van de weinige villa’s overgebleven in dit gebied. De meeste villa’s die hier stonden moesten namelijk ruimte maken voor de uitbereiding van de spoorwegen rond 1908 en zijn dus weer gesloopt.

Het kleine pand dat naast Villa Welgelegen was gelegen, was vervallen geraakt en is daarom gesloopt. Hier is een nieuwbouw uitbouw voor in de plaats gekomen dat in dezelfde stijl als Kennemerplein 2 is gebouwd. De glas-in-lood ramen uit de serre van dit pand zijn gedemonteerd en hebben 25 jaar lang opgeslagen gestaan. Inmiddels zijn deze glas-in-lood ramen verwerkt in het interieur van Landhuis Elswout, Overveen.

Historie Prins Hendrikstraat 1

La dolce vita

Van origine fungeerde Prinshendrukhof 1 als meisjesschool, iets wat tot op de dag van vandaag terug te zien is in subtiele, historische details. De voormalige meisjesschool is gebouwd naar ontwerp van stadsarchitect Jacques Leijh, en is een beschermd stadsgezicht. Jaren later deed het karakteristieke gebouw dienst als kantoorpand. De volgende bestemming is er één van Italiaanse grandeur en expressionisme.

De natuurstenen gevel, met indrukwekkende risalto, is voorzien van Toscaanse halfzuilen en fronton – en daarin schuilt precies de oorsprong van de naam van het nieuwe hotel. Hotel Palazzo, Italiaans voor paleis, brengt ‘la dolce vita’ naar Haarlem. Genieten van het leven en al het moois dat de historische Spaarnestad te bieden heeft. Paradijsvogels kunnen hun vleugels uitslaan in het nieuwe Hotel Palazzo.

Historie Wilhelminalaan 12

Oorspronkelijke schoonheid

Wilhelminalaan 12, ook wel bekend als Villa Lommerrijk, is een monumentaal pand uit begin 20e eeuw, naar ontwerp van J. van der Ban. De villa wordt gekenmerkt door de neorenaissance bouwstijl, een stijl die erg populair was deze tijd.

Echter werd in de jaren ’60 van de vorige eeuw het exterieur van deze villa wit gekalkt waarmee een deel van zijn oorspronkelijke schoonheid verdween. Toch was Villa Lommerrijk nog altijd kenmerkend voor de Wilhelminalaan. Deze villa maakt namelijk deel uit van een reeks villa’s en herenhuizen die omstreeks dezelfde tijd zijn gebouwd nabij Haarlemmerhout. Toen het pand in bezit kwam van Cobraspen is de witte verflaag middels lichtstraling van de gevel weggehaald en opnieuw gevoegd. Tijdens deze restauratiewerkzaamheden zijn de oorspronkelijke kleuren teruggebracht evenals de oorspronkelijke ornamenten en natuursteen.

Historie Zijlstraat 76

Van verbouwing tot fusie

Aan de Zijlstraat zaten vroeger, nog apart van elkaar, de ABN Bank en de Ambro Bank. Vlak na de verbouwing van de ABN Bank kwam er een fusie met Ambro Bank en werd het pas verbouwde pand verkocht. De gevel is toen opengemaakt en de ramen zijn eruit gehaald welke bewaard waren en weer verplaatst werden naar een ander pand in Overveen.

De gesloten gevel is opengezet en sindsdien hebben diverse winkels hierin gezeten. Momenteel wordt het pand gebruikt als dependance van de kappersketen Rob Peetoom.

 Locatie van Het Nederlands Monumenten Bezit